Thalita 4,10%
375 Votos
Thaysa 3,17%
290 Votos
Taynnâ 20,96%
1.916 Votos
Luanna 3,10%
283 Votos
Janayna 5,93%
542 Votos
Carla 6,86%
627 Votos
Roseane 8,98%
821 Votos
Kelly 3,81%
348 Votos
Rayanne 33,06%
3.022 Votos
Layane 10,03%
917 Votos